Seminars

Tuesdays at 13:15, room 321, building A-1

18.06.2019
mgr inż. Hanna Woźnica
Studium wzrostu koloidalnych nanokryształów dwuwymiarowych
4.06.2019
mgr inż. Szymon Zelewski
Badania fotoakustyczne nowych materiałów i struktur półprzewodnikowych
28.05.2019
dr Sven Rodt
Numerical optimization and deterministic fabrication of QD-based devices for single-photon applications
14.05.2019
mgr inż. Marcin Kurka
Optyczne właściwości studni i supersieci kwantowych - obszarów aktywnych laserów emitujących w zakresie średniej podczerwieni
7.05.2019
mgr inż. Anna Lesiak
Modyfikacja powierzchni półprzewodnikowych nanocząstek do zastosowań w sensoryce
9.04.2019
dr inż. Filip Dybała
Badanie struktur półprzewodnikowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych
26.03.2019
mgr inż. Joanna Kutrowska-Girzycka
Własności optyczne i dynamika sieci dwuwymiarowych kryształów chalkogenków metali przejściowych
12.03.2019
mgr inż. Paweł Wyborski
Fotoluminescencja wzbudzeniowa pojedynczych kropek kwantowych emitujących w III oknie telekomunikacyjnym
5.03.2019
dr inż. Maciej Pieczarka
Interaction driven effects in trapped exciton-polariton Bose-Einstein condensates
26.02.2019
mgr Oleh Kravets
Luminescence of magnesium and zinc gallate doped with manganese and europium
29.01.2019
mgr inż. Mateusz Gramala
Pomiary elektryczne w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych
mgr inż. Anna Ślusarz
Przeźroczyste elektrody: wytwarzanie i zastosowania
8.01.2019
mgr Barbara Wilk
Właściwości związków perowskitowych w kontekście wykorzystania w fotowoltaice
18.12.2018
mgr inż. Andrzej Gawlik
Fotoniczne właściwości jednowymiarowych metamateriałów na bazie krzemu
04.12.2018
mgr inż. Paweł Holewa
Źródła pojedynczych fotonów i nanolasery w zakresie telekomunikacyjnym
27.11.2018
mgr inż. Maciej Polak
Struktura elektronowa mocno niedopasowanych związków półprzewodnikowych pod kątem zastosowania ich w przyrządach optoelektronicznych
20.11.2018
Obliczenia własności elektronowych i optycznych monowarstw atomowych
dr inż. Paweł Potasz
część I: Wieloorbitalowy model ciasnego wiązania - monowarstwy bizmutu, monowarstwy MoS2
mgr inż. Maciej Bieniek
część II: Ekscytony i własności optyczne monowarstw MoS2
13.11.2018
dr Artur Herman
Nanorurki węglowe w skali makro: synteza, modyfikacje chemiczne, zastosowania w tekstronice i technologii stealth
23.10.2018
mgr inż. Paweł Holewa
Źródła pojedynczych fotonów i nanolasery w zakresie telekomunikacyjnym
09.10.2018
mgr inż. Ewelina Zdanowicz
Półprzewodniki III-N rozrzedzane borem i arsenem

Archive