Seminars

Tuesdays at 13:15, room 321, building A-1

13.06.2017
Mgr inż. Aleksander Maryński
Optyczne właściwości nanostruktur epitaksjalnych na podłożu z InP pod kątem zastosowań optoelektronicznych
06.06.2017
Mgr inż. Karolina Żelazna
Optyczne właściwości nowych struktur półprzewodnikowych z grupy III-V-N
30.05.2017
Mgr inż. Mateusz Dyksika
Spektroskopia fourierowska struktur międzypasmowych laserów kaskadowych
25.04.2017
Mgr inż. Joanna Kutrowska-Girzycka
Właściwości optyczne i dynamika sieci pojedynczych warstw chalkogenków metali przejściowych
11.04.2017
Mgr inż. Andrzej Gawlik
Fizyczne podstawy wzmocnionej transmisji światła do periodycznych nanostruktur krzemowych typu fin
21.03.2017
Dr Bartosz Krajnik
The Power of One: What Can We Learn from Single Molecule Fluorescence Microscopy?
14.03.2017
Mgr inż. Maciej Polak
Obliczenia struktury pasmowej nowych materiałów półprzewodnikowych
28.02.2017
Mgr inż. Maciej Pieczarka
Badania kondensatu polarytonów ekscytonowych w układzie z wbudowanym nieporządkiem
24.01.2017
Mgr Piotr Ciąćka
Ultraszybka dynamika wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonu
17.01.2017
Mgr Grzegorz Muzioł
Droga do azotkowych diod laserowych bez dodatku glinu
10.01.2017
mgr inż. Marcin Kurka
Optyczne własciwości struktur półprzewodnikowych InAs/Ga(In, As)Sb
06.12.2016
mgr Maciej Bieniek
Teoretyczne modelowanie własności 2-wymiarowych półprzewodników na przykładzie MoS2
08.11.2016
mgr inż. Magdalena Moczała
Metrologia zmian masy z zastosowaniem układów MEMS
25.10.2016
mgr inż. Herbert Mączko
Struktura pasmowa oraz wzmocnienie optyczne studni kwantowych na bazie Ge(Si)Sn zintegrowanych z podłożem krzemowym
04.10.2016
mgr Maciej Chrzanowski
Koloidalne nanostruktury na bazie kadmu - synteza, właściwości i potencjał aplikacyjny
10.05.2016
dr inż. Filip Dybała
Pomiary spektroskopowe półprzewodników w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych
12.04.2016
mgr inż. Mateusz Dyksik
Optyczne właściwości obszarów aktywnych laserów kaskadowych w średniej oraz dalekiej podczerwieni
05.04.2016
mgr inż. Michał Kozub
Optyczne właściwości źródeł promieniowania terahercowego
22.03.2016
mgr inż. Agnieszka Noculak
Nanokryształy aktywne optycznie w podczerwieni
15.03.2016
mgr inż. Paweł Mrowiński
Właściwości optyczne kompleksów ekscytonowych w kreskach kwantowych InAs/InP
08.03.2016
mgr inż. Jan Kopaczek
Właściwości optyczne struktur półprzewodnikowych grupy III-V rozrzedzanych bizmutem
23.02.2016
mgr inż. Łukasz Dusanowski
Dynamika nośników oraz statystyka emisji fotonów w pojedynczych nanostrukturach epitaksjalnych emitujących w zakresie bliskiej podczerwieni
12.01.2016
mgr inż. Szymon Zelewski
Spektroskopia fotoakustyczna półprzewodników
05.01.2016
mgr inż. Wojciech Linhart
Zależność przerwy energetycznej od uporządkowania kationów w półprzewodniku ZnSnN2
15.12.2015
mgr inż. Albert Ratajczak
Interband cascade detectors grown by molecular beam epitaxy
01.12.2015
dr Paweł Kempisty
Struktura mikroskopowa, własności elektronowe i procesy adsorpcji na powierzchni GaN(0001) - modelowanie DFT
24.11.2015
mgr inż. Joanna Kutrowska
Badanie własności optycznych wybranych dwuchalkogenków metali przejściowych
10.11.2015
mgr inż. Maciej Polak
Wpływ bizmutu na strukturę pasmową stopów półprzewodnikowych Ga–V–Bi i In–V–Bi: porównanie obliczeń DFT z danymi eksperymentalnymi
03.11.2015
mgr inż. Łukasz Gołacki
Spektroskopia optyczna pojedynczych nanokryształów

Archive