Seminars

Tuesdays at 13:15, room 321, building A-1

22.05.2018
mgr inż. Katarzyna Gwóźdź
Optymalizacja ogniw fotowoltaicznych ZnO-Si
15.05.2018
mgr inż. Marcin Kurka
Właściwości optyczne struktur I i II rodzaju do zastosowań w emiterach promieniowania na zakres 3-4 µm
27.03.2018
dr Michał Baranowski
Optyczne własności heterostuktury van der Waalsa MoS2/MoSe2/MoS2
20.03.2018
dr Robert Vidal Oliva
Optical and vibrational properties of InN and InGaN under high pressure
27.02.2018
dr Łukasz Janicki
Badania położenia poziomu Fermiego w azotku galu: stany powierzchniowe i poziomy domieszkowe
20.02.2018
mgr inż. Mateusz Dyksik
Badania i analiza właściwości struktur międzypasmowych laserów kaskadowych
23.01.2018
mgr inż. Krzysztof Wittek
Modelowanie heterostruktur półprzewodnikowych wspomagane obliczeniami opartymi na teorii funkcjonału gęstości (DFT)
16.01.2018
mgr inż. Norbert Janik
Zastosowanie metody wielokrotnego rozpraszania (KKR) w badaniach obliczeniowych efektów termoelektrycznych w półprzewodnikach
19.12.2017
mgr inż. Łukasz W. Gołacki
Spektroskopia pojedynczych koloidalnych nanostruktur aktywnych w podczerwieni
12.12.2017
dr Joanna Jadczak
Badania spektroskopowe kompleksów ekscytonowych o różnym stopniu lokalizacji w dwuwymiarowych kryształach dichalkogenków metali przejściowych
28.11.2017
mgr inż. Karolina Paradowska
Spektroskopia ramanowska warstw epitaksjalnych tlenku cynku domieszkowanego pierwiastkami grupy V
21.11.2017
mgr inż. Maciej Chrzanowski
Elektroluminescencja nanokryształów koloidalnych - wyzwania i potencjał aplikacyjny
14.11.2017
dr inż. Maciej Pieczarka
Polarytony ekscytonowe w optycznie generowanych potencjałach
24.10.2017
mgr inż. Hanna Woźnica
Synteza nanokryształów półprzewodnikowych o anizotropowym kształcie
10.06.2017
mgr inż. Szymon Zelewski
Spektroskopia fotoakustyczna nowych materiałów i struktur półprzewodnikowych

Archive