Seminars

Tuesdays at 13:30, room 321, building A-1

15.06.2021
mgr inż. Ernest Rogowicz
Badanie dynamiki wzbudzeń w półprzewodnikach i ich niskowymiarowych strukturach w bliskiej i średniej podczerwieni
08.06.2021
dr hab. Krzysztof Kierzek
Postęp w technologii akumulatorów elektrochemicznych i perspektywy ich dalszego rozwoju
01.06.2021
mgr inż. Piotr Kapuściński
Struktura subtelna i Rydbergowskie serie ekscytonów w dichalkogenkach metali przejściowych
25.05.2021
mgr inż. Tristan Smołka
Badanie warstw GaSbBi z wykorzystaniem technik spektroskopii bliskiej oraz średniej podczerwieni
18.05.2021
mgr inż. Jakub Jasiński
Właściwości optyczne monowarstw MoS2 osadzonych na epitaksjalnych nanostrukturach półprzewodnikowych
11.05.2021
mgr inż. Marek Burakowski
Charakteryzacja trionów w epitaksjalnych kropkach kwantowych na podłożu z InP w polu magnetycznym
04.05.2021
mgr inż. Michał Rygała
Spektroskopia optyczna wyższych stanów kwantowych w supersieciach InAs/GaSb
27.04.2021 (CMZiN)
prof. dr hab. Agnieszka Iwan
Fotowoltaika organiczna i perowskitowe ogniwa słoneczne: wybrane zagadnienia materiałowe, ekologiczne i ekonomiczne
20.04.2021
mgr inż. Ewelina Zdanowicz
Badanie zjawisk elektronowych na złączu h-BN/GaN z wykorzystaniem bezkontaktowego elektroodbicia
13.04.2021 (CMZiN)
prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz
Lawinowa emisja fotonów w nanomateriałach: podstawy fizyczne i zastosowania
23.03.2021
dr hab. inż. Paweł Scharoch, prof. PWr
Zastosowania Teorii Funkcjonału Gęstości w inżynierii materiałów półprzewodnikowych
16.03.2021
mgr Michał Wiśniewski
Parametryzacja 30 pasmowej metody kp dla materiałów w strukturze diamentu i blendy cynkowej
09.03.2021
mgr Jakub Ziembicki
Właściwości strukturalne i elektronowe układów półprzewodnikowych III-V w strukturze wurcytu, badania obliczeniowe ab initio
02.03.2021 (CMZiN)
dr hab. Joanna Olesiak-Bańska, prof. PWr
Wielofotonowa mikroskopia i spektroskopia w badaniach nanocząstek i białek
26.01.2021
mgr inż. Tomasz Woźniak
Właściwości ekscytonowe struktur van der Waalsa w polu magnetycznym - badania z zasad pierwszych
19.01.2021 (CMZiN)
dr Piotr Cyganowski
Zaawansowane materiały polimerowe w hydrometalurgii i nanotechnologii
15.12.2020
mgr inż. Anna Lesiak
Modyfikacja powierzchni półprzewodnikowych nanocząstek do zastosowań w sensoryce
08.12.2020
mgr inż. Piotr Kapuściński
Spinowo wzbronione ciemne ekscytony w monowarstwach MoS2 i MoSe2
30.11.2020 (CMZiN)
dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn, prof. PWr
Nowe materiały dla biofotoniki
24.11.2020
mgr inż. Andrzej Opala
Obliczenia neuromorficzne przy wykorzystaniu kwantowych cieczy światła
17.11.2020
mgr inż. Dąbrówka Biegańska
Kondensacja polarytonów ekscytonowych w efektywnych polach magnetycznych
03.11.2020 (CMZiN)
dr. inż. Magdalena Moczała-Dusanowska
Przestrajalne źródła pojedynczych fotonów na bazie kropek kwantowych
27.10.2020
mgr inż. Agata Tołłoczko
Anizotropowe właściwości optyczne wybranych kryształów van der Waalsa
13.10.2020
mgr inż. Paweł Holewa
Nanostruktury oparte o kropki kwantowe InAs/InP dla zintegrowanej fotoniki kwantowej: wytwarzanie i charakteryzacja
06.10.2020 (CMZiN)
prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta
Europa 2050. Rola wodoru w transformacji energetycznej

Archive