Seminars

Tuesdays at 13:15, room 321, building A-1

28.01.2020
mgr inż. Mateusz Rzycki
Nowoczesne narzędzia numeryczne do szybkiego wyboru cząsteczek aktywnych biologicznie
14.01.2020
dr Robert Oliva Vidal
Investigation of the optical properties of van der Waals crystals by means of high-pressure methods
3.12.2019
dr Bartosz Krajnik
Spektroskopia pojedynczych nanokryształów domieszkowanych jonami ziem rzadkich
26.11.2019
mgr inż. Maciej Chrzanowski
Cienkowarstwowe urządzenia optoelektroniczne na bazie koloidalnych kropek kwantowych
19.11.2019
dr inż. Jan Kopaczek
Pomiary kryształów van der Waalsa optycznymi metodami modulacyjnymi
5.11.2019
dr inż. Maciej Polak
Emisja elektronów wtórnych z metali: symulacje Monte Carlo w oparciu o funkcje dielektryczne wyznaczone z zasad pierwszych
29.10.2019
mgr inż. Ernest Rogowicz
Rola lokalizacji nośników ładunku w procesie emisji i dynamiki wzbudzenia dla studni kwantowych i materiału objętościowego przewidzianych do laserów półprzewodnikowych emitujących w zakresie 1.9-2.5 µm. Charakteryzacja pracy impulsowej lasera
22.10.2019
mgr inż. Herbert S. Mączko
Współczynnik materiałowego zysku optycznego studni kwantowych z barierami o skośnych przerwach energetycznych

Archive